top of page

Ettevõttest

DairyTec OÜ on 2003. aastal eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille põhitegevuseks on veisefarmidele kaasaegsete tehnoloogiate müük ja paigaldus.

 

Osaühingu põhitegevusteks on põllumajandusmasinate ja – seadmete ost/müük/paigaldus (veisefarmide välisseina kardinad ja ventilatsioonikorstnad, puhkeasemed ja metallist vahepiirded loomadele, jooturid, heina- ja silopeenestamise masinad) ning konsultatsiooniteenus laudatehnoloogiate valikul.

DairyTec OÜ teeb koostööd mitmete Eesti ehitus- ning projekteerimisettevõtetega. Pakub kaasaegseid lahendusi uute lautade planeerimisel, alates asukoha väljavalimisest kuni lauda töölerakendamiseni.

Müüdavad kaubad paigaldatakse professionaalsete paigaldajate poolt, kes omavad aastatepikkust väljaõpet.


Esimesed puhkeasemed ja jootjad paigaldati juba 1999. aastal. Nendele esialgsetele katsetustele järgnesid suuremad projektid suuremates lautades. Väljaõppinud inimeste baasil moodustati ettevõte DairyTec OÜ, kes alustas turul tegutsemist professionaalsete tegijatega. DairyTec OÜ ei piirdunud ainult sellega, vaid otsis uusi innovatiivseid lahendusi ning tõi turule uusi lähenemisviise heaolu loomiseks farmis. Sellest hetkest on saanud DairyTec OÜ slogan’iks „Loome heaolu farmi!“, sest loom ja looma heaolu on meie prioriteetideks.

Ettevõte on teavet ammutanud nii Kanadast kui USA-st, kus uute vabapidamisega lautade ehitamise kogemus on kõige pikem. Koostöös välistarnijatega imporditakse enamus teenuse pakkumiseks vajaminevaid tooteid ja seadmeid uute vabapidamise lautade ehitamiseks. Samuti toodame ka Eestis metallist aedu, vahepiirdeid ja muid konstruktsioone.

Igal aastal külastavad meie kliente ka välispartnerid ning samas kontrollitakse meie poolt paigaldatud toodete korrasolekut ja aidatakse uutel klientidel leida veelgi paremaid lahendusi.

bottom of page